به گزارش پارس نیوز، رنگ و مدل موی جدید «مندی مور» را مشاهده می کنید

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟