به گزارش پارس نیوز، بهرنگ علوی در توضیح این عکس نوشت:
تو پُشت پِلى اِستیشنت مى برى قَطرو دو هیچ 
من توو خیابون مى برم خَطرو نُه هیچ

AndroidOnlineNewsImage (1)