به گزارش پارس نیوز، شبنم قلی خانی در اینستاگرامش نوشت:
یک برادر دارم از جان خوبتر
هر چه محبوب است از آن محبوبتر

AndroidOnlineNewsImage (14)

AndroidOnlineNewsImage (15)