به گزارش پارس نیوز، الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت: 
زندگى یک کتاب است . بعضى صفحه ها غمگین
بعضى شاد و بعضى هیجان انگیزند .
زندگیتون لبریز از آرامش 
سپاس براى بودنتون 

AndroidOnlineNewsImage (6)