به گزارش پارس نیوز، سروش صحت در ایسنتاگرامش نوشت:
غروب پنج شنبه ، اواخر اسفند سال هزار و سیصد و نود و هفت.
این سال هم رفت که رفت که رفت که رفت ... و سال جدید در راه است...

AndroidOnlineNewsImage