به گزارش پارس نیوز، مو‌های «هازال فیلیز» دارند درجه به درجه روشن می‌شوند و احتمالا در نهایت از مشکی به بلوند خواهند رسید.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟