به گزارش پارس نیوز، «شاهرخ خان» با این عکس از هوادارانش نظرخواهی کرد که موهایش را کوتاه کند یا چند ماه دیگر هم بگذارد بلند بمانند.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟