به گزارش پارس نیوز، زندگی در کنار «نسلیهان آتاگول» باعث نشده «کادیر دوئولو» اینقدر پیر شود. سفیدی موهایش این روز‌ها برای بازی در سریال «Vuslat» است.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟