به گزارش پارس نیوز، علی اوجی نوشت:
علی جان چرا داغت همش تازه است
چرا زخم رفتنت تازه است
چرا با رفتنت نامردا انقدر زیاد شدن 
چرا همه جرات می کنن 
هر چی دوست دارن بگن ... علی جان هر سال که از رفتنت 
می گذره دلم بیشتر می گیره ... علی جانم جات خالیه ... بدجوری خالیه
جای خالیت خیلی احساس میشه ...
تنها شدیم بی معلم ، بی رفیق ...

AndroidOnlineNewsImage (1)