به گزارش پارس نیوز، محمدرضا غفاری نوشت:
سر صحنه سریال #دل_دار
و لذت دوباره کارکردن 
با برادران محمودى عزیزم
و گروه عزیز و دوست داشتنى دل دار

AndroidOnlineNewsImage