به گزارش پارس نیوز،  «بری لارسون» وقت‌هایی که «کاپیتان مارول» نیست، یا در فرش قرمز‌های مختلف شرکت نمی‌کند خیلی ساده لباس می‌پوشد و زندگی را به خودش سخت نمی‌گیرد.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟