به گزارش پارس نیوز، «هیلاری داف» روز جهانی زن را همراه با دخترکوچولویش که قرار است روزی یک زن موفق و قدرتمند باشد به همه زنان تبریک گفت.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟