به گزارش پارس نیوز، نیلوفر شهیدی نوشت :همیشه یه دلیلی برای خندیدن پیدا کنید. ممکنه خندیدن باعث نشه تو زندگی بیشتر عمر کنید، اما حتما باعث میشه تو عمرتون بیشتر زندگی کنید …!

اینستاگرام بازیگران 617