به گزارش پارس نیوز، «ویکتوریا بکهام» در روز جهانی زن، در کنار مادر خودش و مادر شوهرش، یعنی زنانی که به قول خودش همیشه برای او الهام بخش بوده اند.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟