به گزارش پارس نیوز، «یارا شهیدی» با این عکس در کنار بابا جانش گفت به خاطر این لبخند می‌زند که نوروز نزدیک است.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟