به گزارش پارس نیوز، شاهزاده‌های دربار انگلستان در کنار همسرانشان «کیت میدلتون» و «مگان مارکل» که در حالت چهره هایشان اختلاف قابل توجهی دیده می‌شود!

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟