به گزارش پارس نیوز، «تیلور سویفت» روی جلد مجله‌ی «ال»؛ او زیر این عکس نوشته بود «ما باید با شجاعت زندگی کنیم تا واقعا احساس زنده بودن کنیم، و این بدان معناست که نباید تحت سلطه‌ی بزرگترین ترس هایمان قرار بگیریم».

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟