به گزارش پارس نیوز، امیر کربلایی زاده با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
نخند
اون موقع ها ،سینه کفتری تو مردها خیلی مد بود. شاد باشین

AndroidOnlineNewsImage (2)