به گزارش پارس نیوز،  پردیس احمدیه با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
آخ از این روزاى بهارى که داره میرسه
کیف کنیم

AndroidOnlineNewsImage