به گزارش پارس نیوز، احترام برومند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
با کودکان همه جا خوش میگذره دیشب تا صبح با ( آوین ) سر کار بودیم یک فیلم کوتاه شیرین زبانی های ( آوین ) خستگی کار شبانه را قابل تحمل کرد #شهاب_غفاری#نگار_جنیدی

AndroidOnlineNewsImage (6)