به گزارش پارس نیوز، المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
این هم اخرین عکس من و پدرم برای سال ۹۷.
خدا رو شکر زندگی ادامه دارد 

AndroidOnlineNewsImage (5)