به گزارش پارس نیوز، پندار اکبری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 

یه طورى رفتار کن که انگار برنده شدن تنها انتخابته

AndroidOnlineNewsImage (3)