به گزارش پارس نیوز، حدیث میرامینی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
زیر بارند در ختان که تعلق دارند
اى خوشا سرو که از بارِغم آزاد آمد

AndroidOnlineNewsImage (2)