به گزارش پارس نیوز، تصویر منتشر شده از «ویدا جوان» ، بازیگر ایرانی را مشاهده می کنید.

 

اینستا