به گزارش پارس نیوز، کامبیز دیرباز نوشت : روزهای آخر اکرانِ سوءتفاهم فیلمی با حال و هوای فلسفی که مجالی است برای تفکر در روزگاری که بی فکری بلای جانمان شده است!

اینستاگرام بازیگران 616

کامبیز دیرباز