به گزارش پارس نیوز، بهنوش طباطبایی نوشت :  دو یار زیرک و از باده ى کهن دو مَنى…

فراغتى و کتابى و گوشه ى چمنى …………………….. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم…

اگر چه در پى ام افتند هر دم انجمنى …………………….. بیا که رونق این کارخانه کم نشود…

به زُهد همچو تویى یا به فسق همچو منى…/حافظ/

اینستاگرام بازیگران 616

بهنوش طباطبایی