به گزارش پارس نیوز، لیلا برخورداری نوشت : چند بار بهتان گفتم که اشتباه اساسی شما کم بها دادن به اهمیتِ چشم است. زبان آدمی شاید بتواند حقیقت را کتمان کند؛ ولی چشم ها ، هرگز !

اینستاگرام بازیگران 616

لیلا برخورداری