به گزارش پارس نیوز، آناهیتا همتی نوشت : پس چشم به راهت خواهم ماند

چونان خانه ای متروک

که بیایی و در من زندگی کنی

که بیایی و دیگر

پنجره هایم درد نکشد.

اینستاگرام بازیگران 616

آناهیتا همتی