به گزارش پارس نیوز، شراره رخام نوشت : هنگام ضبط سریال ، همراه با رضا شریفی نازنین ؛ که یکی از بهترینهای گروه کارگردانیه و مطمین هستم که بزودی شاهد درخشش او در عرصه کارگردانی خواهیم بود

اینستاگرام بازیگران 616

شراره رخام