به گزارش پارس نیوز، رضا رشیدپور با انتشار این عکس نوشت: تصدقتان.

AndroidOnlineNewsImage (5)