به گزارش پارس نیوز، مونا فرجاد با انتشار این عکس نوشت:
دوست دارمش …
مثل دانه‌ای که نور را
مثل مزرعی که باد را
مثل زورقی که موج را
یا پرنده‌ای که اوج را
دوست دارمش…

AndroidOnlineNewsImage (8)