به گزارش پارس نیوز، مریم معصومی در اینستاپستش نوشت:
الهی قربونت برم تنها گلاب خانم سینما،
قدردان حضورِ میهمانان عزیز هستم که افتخار حضور و تماشایِ مارو در تئاتر وقایع اتفاقیه دادن
یه دنیا دوستون دارم و هروز از اجرا رفتن کنار این تیمِ حرفه ای لذت میبرم و خسته نباشید به آقای شهرام عبدلی کاربلد

AndroidOnlineNewsImage

AndroidOnlineNewsImage (1)

AndroidOnlineNewsImage (2)

AndroidOnlineNewsImage (3)