به گزارش پارس نیوز، معصومه کریمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
اعتراض دارم!
مى شود به خوابم سرک نکشى
حالا که من
بى تو
زندگى را یاد گرفته ام
دلم بهانه ات را مى گیرد
....................
٩٧/١٢/٢١
#معصومه_کریمی 

AndroidOnlineNewsImage (2)