به گزارش پارس نیوز، افسانه پاکرو نوشت : کسی هست با رویای خیس خاطره نداشته باشه؟ همراه با خانم در خشنده عزیز در شب کارگردانان سینمای ایران که خانم درخشنده دبیر این جشن بودند 

اینستاگرام بازیگران 615