به گزارش پارس نیوز، شهرام قائدی نوشت : جایی که عشق فرمان می‌دهد،

قدرت هیچ اختیاری ندارد،

و جایی که قدرت برتری دارد،

عشق وجود ندارد.

یکی سایهٔ دیگری است.

عکس :پارسیا شکوری.

اینستاگرام بازیگران 615

شهرام قائدی