به گزارش پارس نیوز، شیوا طاهری نوشت : عهد ما با تو نه عهدی که تغیر بپذیرد #سعدی

اینستاگرام بازیگران 615