به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی نوشت : آینه میشکنه هزار تیکه میشه

اما باز تو هر تیکهش عکس منه!

عکسا با دهن کجی بهم میگن:

چشم امیدو ببُر از آسمون!

روزا با هم دیگه فرقی ندارن،

بوی کهنگی میدن تمومشون

اینستاگرام بازیگران 615

دنیا مدنی