به گزارش پارس نیوز، این تعداد صفر رو اولین باره جلوی یه عدد میذارم.

۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

چهره‌ها در شبکه‌های اجتماعی؛