به گزارش پارس نیوز، ماهور الوند با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
ژاله در دست ساخت

AndroidOnlineNewsImage (1)