به گزارش پارس نیوز، روزبه معینی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
عمر می گذرد
مثل جریان رود که نمی توان در مقابلش ایستاد
مهم این است که در این جریان،
چند نفر را از بخشندگیت سیراب کنی،
به چند نفر شادی ببخشی
و امید را مهمان قلب چند نفر کنی
#روزبه_معینی #بازیگر #هنر #فیلم #سینما#بهترین #عکس#میلاد #سلفی#لبخند #زادروز #تولد #مبارک #جشن #اسفند
١٢/٢١

AndroidOnlineNewsImage