به گزارش پارس نیوز، ظاهر و پوشش جدید آزاده صمدی در یک مراسم را مشاهده می کنید

IMG_20190311_155512_501