به گزارش پارس نیوز، ملیکا زارعی و عادل فردوسی پور در سازمان صداوسیما با هم برخورد کردند

IMG_20190311_090333_806