به گزارش پارس نیوز، شهره سلطانی نوشت : لحظات خوب تبدیل به خاطرات خوب میشن و لحظه‌های بد تبدیل به درس‌های خوب.

اینستاگرام بازیگران 614

شهره سلطانی