به گزارش پارس نیوز، فریبا نادری نوشت : یکی از اصلی‌ترین پایه‌های شخصیت سالم، داشتن “اصالت” است این که تن به انجام هرکاری نمی‌دهی، به این معنی نیست که نمی‌توانی! به آن می‌گویند “چهارچوب”!چهارچوبی که خودت برای خودت تعریف می‌کنی و پایه و اساس‌ آن از “خانواده” شکل می‌گیرد…کسی که چهارچوب دار‌د، “اصالت” دارد… ثبت لحظه ساقی جانانِ بلیغ

اینستاگرام بازیگران 614

فریبا نادری