به گزارش پارس نیوز، کاوه سماک باشی نوشت : آدم خوبی باش ولی وقتت را برای اثباتش به دیگران تلف نکن؛همیشه آنچه که درباره من میدانی باور کن نه آنچه که پشت سر من شنیده ای….

اینستاگرام بازیگران 614

کاوه سماک باشی