به گزارش پارس نیوز، شبنم قلی خانی در اینستاگرامش نوشت:
بافق الماسی در دل کویر

AndroidOnlineNewsImage (1)

AndroidOnlineNewsImage (2)

AndroidOnlineNewsImage (3)