به گزارش پارس نیوز، شاهرخ استخری در اینستاپستش نوشت:
عزیزاى دلم سلام ، ببخشید که من انقدر دیروقت دارم پست میذارم اما میخواستم هر طورى که شده سر قولم بمونم . من امروز خیلى خیلى روز شلوغى داشتم به خاطر همین نشد زودتر بیام اما چون الان دیر وقته و ممکنه خیلى ها نباشن ، من فردا هم میام زیر همین پست و کامنتهارو جواب میدم .
قرار بود راجع به زبان دوم بچه ها حرف بزنیم که چطورى و از کى خوبه که ادم شروع کنه ... من اول تجربه شخصیم و میگم در رابطه با پناه و بعد یه توضیح کلى میدم چون زیاد تحقیق و مطالعه کردم و مربوط به کار خودمم هست .اما فکر نکنم همش تو یه پست جا بشه الان که دارم فکر میکنم
پناه قبل از ٣ سالگى که بره مهد تو خونه تک و توک برنامه هاى موزیکال انگلیسى میدید و یه جورایى با این زبان اشنا شده بود ، تا اینکه رفت مهد و شروع اصلى اشناییش از اونجا بود چون یکى از مربى هاى مهدشون باهاشون فقط انگلیسى صحبت میکرد اما اینا مجبور نبودن حرف بزنن ، در واقع فقط میخواستن گوششون اشنا بشه که بهش میگن اموزش غیر مستقیم ، یعنى بچه تو محیط فقط میشنوه و مجبور به انجام کارى نیست... حالا شما اگه بچه تون مهد نمیره یا مهدکودکشون این مدلى نیست، میتونین خودتون تو خونه براش سى دى هاى صوتى انگلیسى بذارین اگه زیر دو ساله که تو خونه صداش پخش بشه و گوشش اشنا بشه ، اگه بالاى دو ساله براش کارتون بذارین ، کارتونهایى که جذاب باشن و مخصوص اموزش زبان باشن ، مثل پپا پیگ یا بیبى باس . اینا کارتونهایى هستن که توش خیلى ساده و شمرده انگلیسى حرف میزنن ، شما خودتون هم میتونین بشینین ببینین و بعدش کم کم با بچه تون تمرین کنین و شروع کنین به حرف زدن . پناه تو مهد این اموزش غیر مستقیم و داشت اما از وقتى که نشست واقعا پاى این کارتونها میتونم بگم صد برابر پیشرفت کرد ، دلیل لهجه درست پناهم اینه که از کارتون با لهجه اصلى یاد گرفته نه ما یا هر کسى دیگه اى . پناه میتونم بگم تقریبا هیچوقت تو محیطى نبوده که بخوان انگلیسى حرف بزنن چون بلژیک کشور فرانسه و هلندى زبان و وقتى ما اونجا بودیم پناه همچنان کارتونهاى خودش و میدید و زبانش تقویت میشد . من اگه دارم انقدر دقیق و روشن توضیح میدم چون دیدم براى پناه اتفاق افتاده ، دوست دارم براى شما و عزیزاى دلتون هم این اتفاق بیوفته وقتى انقدر شدنیه ... اگه تو اطرافیانتون کسى هست که بتونه انگلیسى صحبت کنه خیلى خوب میتونین ازش کمک بگیرین براى مکالمه . اگر هم نه خودتون سعى کنین پا به پاى بچه ها پیش برید و همون چیزایى و که اونها یاد میگیرن و شما هم یاد بگیرید . کارتون پپا پیگ اداب معاشرت و به زبان ساده انگلیسى نشون میده ..

AndroidOnlineNewsImage (6)