به گزارش پارس نیوز، استوری فلور نظری را در تصویر مشاهده می کنید.

AndroidOnlineNewsImage (10)