به گزارش پارس نیوز، نسیم ادبی نوشت : سلام عزیزان دل دوشنبه شب ،بیستم اسفند ماه اجرای ((هفت شهر عشق)) منتظرتونم ساعت هشت و نیم سالن اسپیناس پالاس

اینستاگرام بازیگران 613

نسیم ادبی