به گزارش پارس نیوز، نیلوفر پارسا نوشت : یک عاشقانه ی موزیکال اتوپیا داستان آرمان شهر دروغین است.

اینستاگرام بازیگران 613

نیلوفر پارسا